Actueel

Nieuwe ontwikkelingen in het “nieuwe” arbeidsrecht:

04/01/2019

Nieuwe ontwikkelingen in het “nieuwe” arbeidsrecht:

de Wet Werk en Zekerheid en het regeerakkoord

De inkt van het nieuwe ontslagrecht was nog niet eens droog toen de eerste kritiek over de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) al de ronde deed. Naarmate met de WWZ meer ervaring werd op gedaan, nam de kritiek alleen maar toe. Pijnpunten zijn vooral het nieuwe ontslagrecht en de transitievergoeding.

 

20/12/2018

Notaris: overbodig en onnodig?

E-commerce, internet-of-things, big data, ntech, arti cial intelligence, disruptieve innovatie en blockchaintechnologie?Nieuwe ontwikkelingen die in een enorm tempo de wereld veranderen. Beroepen als arts, accountant en notaris? Volkomen overbodig! Alle informatie is beschikbaar, we zoeken het zelf wel uit. Misschien kunnen we deze mensen omscholen voor de beroepen van de toekomst: data-scientist, werkgelukdeskundige, ethisch hacker of drone-piloot. Doen ze tenminste nog iets nuttigs voor de maatschappij!

Nalatenschap met daarin een woning: bezwaar tegen de WOZ-waarde is mogelijk!

03/07/2018

Nalatenschap met daarin een woning: bezwaar tegen de WOZ-waarde is mogelijk!

Heeft u een erfenis ontvangen met daarin een woning? In de aangifte erfbelasting dient u de waarde van de woning op grond van de Wet waardering onroerende zaken op te nemen (de WOZ-waarde). Als erfgenaam kunt u kiezen voor de WOZ-waarde die geldt voor het kalenderjaar waarin de woning wordt verkregen (het jaar dat de erflater is overleden) of voor de WOZ-waarde die geldt voor het daarop volgende kalenderjaar.

Overal kan iets misgaan, ook bij de rechtspraak in Nederland

13/03/2018

Overal kan iets misgaan, ook bij de rechtspraak in Nederland

Allerlei soorten problemen komen aan de orde in de rechtspraak in Nederland. Van echtscheidingen tot geldvorderingen, van arbeidsconflicten tot grote projecten die geflopt zijn en die tot schade hebben geleid. Alles passeert de revue bij de rechtspraak in Nederland en het is dan aan de rechter om een oordeel te geven over de vordering. Maar soms kan de rechtspraak zelf onderwerp worden van een probleem.