Advocaat personen en familierecht

Advocaten voor particulieren

< terug Home » Advocaten voor particulieren » Advocaat personen en familierecht

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft (met minderjarige kinderen) en u gaat uit elkaar dan moet u de scheiding regelen via de rechtbank. De inschakeling van een advocaat is daarbij verplicht. Een goede advocaat personen- en familierecht is dan ook onmisbaar. Schakel ons het liefst samen én in een vroeg stadium in. Zo voorkomt u dat u recht tegenover elkaar komt te staan in de rechtbank, want bij een vechtscheiding zijn er alleen maar verliezers. Wij maken liever goede afspraken voor u beiden, waar u jaren later nog steeds tevreden over bent. Maar komen we met overleg en bemiddeling niet verder, dan bereiken onze advocaten doortastend uw doel.

Echtscheiding regelen met advocaat

Een echtscheiding is emotioneel buitengewoon ontwrichtend. Wij brengen weer overzicht voor u. Zodat u weet welke zaken u met elkaar moet regelen. En met welke kwesties u emotioneel nog verder kunt. Dat brengt lucht en ruimte in dit proces waarin we uw huwelijk ontvlechten. Alle afspraken leggen we vast in een scheidingsconvenant. Dit convenant wordt door de rechtbank bekrachtigd. In het convenant staan onder andere afspraken over de kinderen, de financiële afspraken, zoals alimentatie, afspraken over het verdelen van de eigendommen en schulden en de verdeling van het pensioen.

Advocaat nodig voor ouderschapsplan bij echtscheiding

Bij een scheiding zijn goede afspraken over de kinderen het belangrijkste. U bent zelfs verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Wij helpen u om een plan op maat te maken. Alle afspraken over uw kinderen leggen we vast. De afspraken gaan over de verdeling van de zorg en opvoeding van uw kinderen, over de kinderalimentatie en over wanneer en op welke wijze u met elkaar overleg hebt over de kinderen. Het ouderschapsplan wordt door de rechter bekrachtigd en is bindend. Mocht uw ex zich toch niet houden aan het ouderschapsplan, dan kunt u ons ook inschakelen voor hulp.

Advocaat nodig voor alimentatie bij echtscheiding

Alimentatie krijgt u of betaalt u voor de zorg voor uw kinderen en/of voor uw ex-partner. De vaststelling van de kinderalimentatie is onderdeel van de afspraken over het ouderschapsplan. Of u recht heeft op partneralimentatie dan wel partneralimentatie moet betalen wordt door uw advocaat beoordeeld. Zo ja, dan berekent de advocaat voor u wat de hoogte is van de alimentatie. Dit bedrag kan vervolgens vastgelegd in het echtscheidingsconvenant, maar het is ook mogelijk dat u afwijkend afspraken hierover maakt. De duur dat partneralimentatie moet worden betaald bedraagt sinds 01 januari 2020 maximaal 5 jaar. In de wet zijn een aantal uitzonderingssituatie vastgelegd voor een langere termijn. Informeer hiernaar bij uw advocaat.

Ondanks dat u met uw ex goede afspraken heeft gemaakt over de partneralimentatie kunnen er toch problemen ontstaan. Bijvoorbeeld als uw inkomen een stuk lager is geworden waardoor u de alimentatie niet meer kunt betalen. Ook kan het zijn dat uw ex juist een stuk meer is gaan verdienen. Of er is sprake van een nieuwe gezinssituatie waardoor draagkracht over meerdere kinderen moet worden verdeeld. Kortom, als er problemen ontstaan rondom alimentatie, kunnen onze advocaten u helpen.

Advocaat nodig voor boedelverdeling bij echtscheiding

Alle gemeenschappelijke bezittingen en schulden verdeelt u met uw ex-partner. Wat gemeenschappelijk is en wat niet, hangt af van de afspraken die u met elkaar gemaakt heeft. Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd of op huwelijkse voorwaarden? Onze advocaten personen- en familierecht weten feilloos de weg in de regels rondom boedelverdeling. Ook kunnen ze u op weg helpen met het maken van een inventarisatie van de bezittingen of de taxatie van goederen.

Advocaat nodig voor pensioenverevening (verdeling) bij echtscheiding

Een belangrijk onderdeel bij de afspraken die u met uw ex maakt over de afwikkeling van de echtscheiding is de verevening (verdeling) van het pensioen. Het gaat hier om het pensioen wat door u en / of uw ex is opgebouwd tijdens het huwelijk. Op grond van de wet heeft u aanspraak op de helft van het door uw ex opgebouwde pensioen, en andersom. Alles wat is opgebouwd voor of na de echtscheiding valt hier niet onder, uitzonderingen daargelaten. Er zijn diverse mogelijkheden over de wijze van verdeling van het pensioen. Ook is het mogelijk om van de verdeling van elkaars pensioen af te zien. Informeer hier naar bij uw advocaat.

Advocaat nodig voor fiscale afspraken bij echtscheiding

Een echtscheiding heeft vaak grote fiscale gevolgen. Denk maar aan het recht op toeslagen, de hypotheekrente van uw woning, het kindgebonden budget, het betalen / ontvangen van partneralimentatie enzovoorts. De meeste echtscheidingsadvocaten zijn geen fiscalist, maar weten wel waar u op moet letten bij een echtscheiding en kunnen u daar op wijzen en op weg helpen. Het blijft daarbij wel altijd verstandig om uw eigen fiscalist of boekhouder op tijd te betrekken bij de afwikkeling van uw echtscheiding, deze weet precies waar u recht op heeft en wat de valkuilen zijn en kan u helpen om het nodige te regelen.

Waarvoor kunt u nog meer bij onze advocaten terecht?

Het vakgebied personen- en familierecht is veel breder dan het goed regelen van een echtscheiding. U kunt ook bij ons terecht voor:

  • Verbreking samenwoning: bij samenwonenden die uit elkaar gaan gelden andere regels dan bij gehuwden.
  • Gezagsgeschillen: u en uw ex hebben beide het gezag over uw kind(eren) en worden het niet eens over bijvoorbeeld de schoolkeuze of een medische behandeling voor uw kind. Ook kan het zijn dat uw ex wil verhuizen of al verhuisd is, dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor de verdeling van de zorg over uw kind / kinderen.
  • Een naamswijziging: begeleiding bij de procedure als u uw voornaam wilt wijzigen. Het wijzigen van uw achternaam kunt u zelf doen. Wij kunnen u hierbij adviseren.
  • Adoptie: begeleiding bij de adoptieprocedure of hulp bij problemen rondom adoptie.
  • Curatele: is voor volwassenen die handelingsonbekwaam zijn geworden. Wij kunnen helpen bij het aanvragen ervan en / of geschillen met uw curator.
  • Bewindvoering: is voor volwassenen die hun financiële zaken niet langer zelfstandig kunnen regelen. Wij kunnen helpen bij het aanvragen ervan en / of geschillen met uw bewindvoerder.
  • Mentorschap: voor volwassenen die niet langer zelfstandig beslissingen kunnen nemen over hun lichamelijke en / of geestelijke belangen. Wij kunnen helpen bij het aanvragen ervan en / of geschillen met uw mentor.

Vragen omtrent personen en familierecht?

Wij helpen u graag met al uw vragen omtrent personen en familierecht. U kunt direct contact opnemen met onze advocaten of bellen naar 0513-65 55 55 of e-mailen naar info@groenewegenadvocaten.nl.

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem vrijblijvend contact op met een advocaat die op deze pagina getoond wordt. Of plan met ons secretariaat een vrijblijvende belafspraak in met een advocaat.