Advocaat ondernemingsrecht

Advocaten voor ondernemers

< terug Home » Advocaten voor ondernemers » Advocaat ondernemingsrecht

Ondernemers krijgen in de praktijk met verschillende bedrijfsvormen te maken. De meest voorkomende is de besloten vennootschap, maar er zijn nog vele andere vormen die ieder voor- en nadelen hebben. Zo kunnen bijvoorbeeld ook de stichting, vereniging, coöperatie of vennootschap onder firma aantrekkelijke rechtsvormen zijn, afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval. Onze specialisten op het gebied van ondernemings- en vennootschapsrecht kunnen u tot in detail informeren over de mogelijkheden.

Een geschil met een bestuurder of aandeelhouder? Onze advocaten vennootschapsrecht staan u dan graag bij

Een conflict met uw medevennoot in een vof, cv of maatschap?

Bij het aangaan van een samenwerking zijn vaak afspraken vastgelegd in een schriftelijke vennootschaps- of maatschapsovereenkomst. Maar het komt ook voor dat er geen vennootschapsakte is opgesteld. En of de voorwaarden van de samenwerking nu wel of niet op schrift zijn gesteld; het komt heel regelmatig voor dat er meningsverschillen of zelfs ruzie ontstaat over die samenwerking. Dan is het zaak dit conflict op te lossen. Want anders kan de continuïteit van de onderneming in gevaar komen En dan zijn er geen winnaars. Bij geschillen binnen een vof, cv of maatschap staat daarom de continuïteit van de onderneming meestal voorop. Onze gespecialiseerde advocaten hebben de kennis en ervaring om uw belang, of u nu de onderneming wenst voort te zetten of niet, te dienen.

Stichtingen en verenigingen

De stichting en de vereniging zijn rechtspersonen met een bestuur. In tegenstelling tot de stichting kent een verenging, naast het bestuur, ook leden. Veel over de gang van zaken binnen stichtingen en verenigingen is geregeld in de statuten. Die bieden vaak helderheid over hoe te handelen in bepaalde situaties, bijvoorbeeld als een bestuurder aftreedt. Maar er zijn ook vele omstandigheden waarvoor in de statuten niet is voorzien of waarin die statuten niet helder zijn. Dat kan tot hoogoplopende conflicten leiden, tussen bestuurders onderling of, bij verenigingen, tussen het bestuur en de leden. Dat soort geschillen kunnen de stichting of verenging in gevaar brengen. Onze advocaten ondernemings- en vennootschapsrecht kennen de te bewandelen wegen om deze conflicten effectief op te lossen, waarbij zij zowel bestuurder(s) als verenigingsleden kunnen bijstaan.

Bedrijfsovername? Onze specialisten contracten- en vennootschapsrecht zijn u graag van dienst

Een samenwerking aangaan of een geschil binnen uw vof, cc of maatschap?

Wilt u een vennootschaps- of maatschapsovereenkomst sluiten? Overweegt u een stichting of vereniging op te richten? Of heeft u een geschil met een medevennoot? Neem dan contact op met één van onze in ondernemingsrecht gespecialiseerde advocaten. Wij staan u graag bij.

Vragen omtrent ondernemingsrecht?

Wij helpen u graag met al uw vragen omtrent ondernemingsrecht. U kunt direct contact opnemen met onze advocaten of bellen naar 0513-65 55 55 of e-mailen naar info@groenewegenadvocaten.nl.

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem vrijblijvend contact op met een advocaat die op deze pagina getoond wordt. Of plan met ons secretariaat een vrijblijvende belafspraak in met een advocaat.