Advocaat agrarisch recht

Advocaten voor ondernemers

< terug Home » Advocaten voor ondernemers » Advocaat agrarisch recht

Heeft u vragen of geschil over de uitleg van een bepaling uit een maatschapsakte? Zoals bijvoorbeeld over de uitleg en uitwerking van een meerwaardeclausule of een winstdelingsclausule? En wilt u weten wat uw rechten, plichten en mogelijkheden zijn? Hebt u een geschil met een leverancier? Wil de overheid uw bedrijf verplaatsen of grond onteigenen en weet u niet wat u kunt doen? Dit kan allemaal spelen in kwesties in het agrarisch recht.

Of, waar moet u op letten bij bedrijfsovername binnen de familie? Of bij de verdeling van een nalatenschap waarbij een agrarisch bedrijf betrokken is? Of wilt u weten welke bedrijfsvorm u het beste kunt kiezen voor de samenwerking binnen uw familie, een maatschap, vennootschap onder firma of besloten vennootschap? En moet u uw testament dan ook aanpassen? Bij allerlei vraagstukken en kwesties binnen het agrarisch recht heeft u de kennis nodig van een advocaat die thuis is in de landbouwsector.

De advocaten van Groenewegen zijn thuis in alle relevante rechtsgebieden, ook de rechtsgebieden die samenhangen met bovenbedoelde kwesties.

Boer zoekt advocaat!

De agrarische sector is volop in beweging. Veel boeren hebben vragen over (al langer) lopende zaken of ondervinden problemen over bijvoorbeeld meerwaardeclausules, de uitleg van overeenkomsten of kwesties en/of geschillen die spelen binnen een maatschap. Meer actuele problemen rondom bijvoorbeeld stikstof en (overdracht van) fosfaatrechten voor melkvee zijn ook onderwerpen waar veel landbouwers op dit moment tegenaan lopen.

Daarnaast spelen er in de landbouw sector allerlei vernieuwingen en veranderingen. Agrariërs digitaliseren steeds meer hun productieprocessen, waardoor steeds meer bedrijven groter worden en boeren efficiënter kunnen werken, of er is juist sprake van noodgedwongen inkrimping door bijvoorbeeld milieuwetgeving en productiequota die worden aangescherpt.

Het agrarisch recht is een brede verzameling van verschillende rechtsgebieden die betrekking hebben op de landbouw, waarbij Europese wet- en regelgeving vaak een belangrijke rol speelt. Dit maakt het agrarisch recht soms ingewikkeld en lastig te doorgronden.

De advocaten van Groenewegen Advocaten hebben affiniteit met het boerenbedrijf, ervaring met agrarische kwesties en beschikken over de specialistische juridische kennis, die nodig is om u te kunnen voorzien van een goed advies en efficiënte rechtsbijstand op het gebied van het agrarisch recht. We geven advies, gaan in gesprek of onderhandeling en zo nodig procederen wij voor u.

Waarvoor schakelt u een advocaat agrarisch recht in?

U kunt bij onze advocaat agrarisch recht terecht voor rechtsbijstand bij onder andere bovengenoemde vraagstukken, maar denk bijvoorbeeld ook aan vragen als:

  • Ik heb een (maatschaps)akte, maar er is een geschil over een bepaling in de akte. Hoe moet de akte worden uitgelegd?
  • Ik wil mijn bedrijf verkopen of overdragen. Hoe regel ik een bedrijfsovername?
  • Er is sprake van een meerwaardeclausule bij bedrijfsovername, hoe ga ik daar mee om?
  • Ik wil (zo) niet verder binnen de maatschap waarin ik zit, hoe moet ik handelen?
  • De termijn van mijn pachtcontract loopt af, heb ik recht op verlenging?
  • Er is een geschil of dreigt een geschil te ontstaan met een leveranciers. Wat kan ik het beste doen? En wat zijn mijn rechten en plichten?
  • Ik heb mijn fosfaatrechten verkocht, maar ik krijg niet betaald, wat nu?

Raakvlakken met andere rechtsgebieden

Problemen met een agrarisch karakter hebben veelal raakvlakken met andere rechtsgebieden, zoals het bestuursrecht, arbeidsrecht, ondernemingsrecht, contractenrecht of zelfs het erfrecht. Daarbij kunt u denken aan geschillen met betrekking tot het wijzigen van bestemmingsplannen, problemen rondom milieurechten, onrechtmatige overheidsdaden, waaronder bijv. schadevergoedingsacties wegens dierziektes (vervoersverboden en schadeveroorzakende entingen), bedrijfsopvolging en algemene handels- en productiegeschillen. Naast deskundigheid op het gebied van agrarisch recht hebben wij ook op andere rechtsgebieden de expertise in huis. Daardoor kunnen wij uw (zakelijke) belangen volledig behartigen.

De advocaten van Groenewegen kennen het agrarisch recht

Zij kunnen boeren adviseren over een juiste wijze van het vastleggen van afspraken – al dan niet met behulp van onze collega’s binnen het notariaat – of kunnen u adviseren over of bijstaan bij lopende kwesties. Specialistische kennis is dan noodzakelijk. Daarbij wordt niet alleen recht gedaan aan de juridische positie van de agrariërs, maar wordt er ook rekening gehouden met de verschillende aspecten die de agrarische sector met zich kunnen brengen.

Vragen omtrent agrarisch recht?

Wij helpen u graag met al uw vragen omtrent agrarisch recht. U kunt direct contact opnemen met onze advocaten of bellen naar 0513-65 55 55 of e-mailen naar info@groenewegenadvocaten.nl.

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem vrijblijvend contact op met een advocaat die op deze pagina getoond wordt. Of plan met ons secretariaat een vrijblijvende belafspraak in met een advocaat.