Advocaat erfrecht

Advocaten voor particulieren

< terug Home » Advocaten voor particulieren » Advocaat erfrecht

Een overlijden van een dierbare is in vele gevallen een belangrijk ankerpunt in uw leven, dat gepaard gaat met vele emoties. Het prettigst is als de nalatenschap in goede harmonie met alle erfgenamen kan worden afgewikkeld. In de praktijk komt het helaas ook wel eens voor dat dit niet het geval is.

Bovendien kunnen er allerlei vragen rijzen zoals: wie regelt de begrafenis en is er ook een overlijdensverzekering? Of wie heeft recht op de nalatenschap en hoe moet deze worden verdeeld? Deze laatste vragen vormen vaak de bron voor geschillen die kunnen ontstaan tussen de erfgenamen.

Heeft u zelf nog niks geregeld met betrekking tot uw nalatenschap? Neem contact met ons notariaat op.

Wie zijn de erfgenamen?

Na het overlijden kan het zijn dat u voor verrassingen komt te staan, de een misschien wat fijner dan de ander. Zo kan het zijn dat blijkt dat u enig erfgenaam bent van de overledene. Het kan ook zijn dat blijkt dat u juist bent onterfd. Of misschien wordt u het onderling als erfgenamen gewoonweg niet eens over de afwikkeling van de – gehele of een deel van de – nalatenschap.

Er ontstaan tussen nabestaanden bij de afwikkeling van een erfenis regelmatig geschillen over de verdeling van de nalatenschap. Daarnaast komt het ook voor dat de executeur van een testament ondersteuning nodig heeft of dat er problemen zijn rondom de verkoop van een ouderlijke woning.

We adviseren een (of soms meerdere) nabestaande(n) die in conflict komen met hun (mede) erfgenamen. Of die een conflict juist willen voorkomen. Het erfrecht is al ingewikkeld genoeg en is vaak juist aan de orde in een toch al emotioneel belastende tijd. Wij nemen dat graag van u over.

Waarvoor schakelt u een advocaat erfrecht in?

Dankzij onze gedegen kennis van het erfrecht – en de nauwe samenwerking met ons notariaat – kunnen we uw situatie goed beoordelen en u daarin gedegen juridisch adviseren en ondersteunen.

Erfrecht regelt de erfopvolging na het overlijden

De nalatenschap bestaat uit dat wat er is aan bezittingen en schulden na overlijden. Binnen het erfrecht wordt geregeld hoe de nalatenschap over de nabestaanden moet worden verdeeld. Het kan ook zijn dat de overledene een testament heeft laten opmaken, waarin wordt vastgelegd wie aanspraak kan maken op de nalatenschap. In het testament kunnen verder nog meer keuzes zijn gemaakt, bijvoorbeeld om een legaat op te nemen of een (of meerdere) kind(eren) te onterven.

Wilt u het testament bijvoorbeeld eens aan ons voorleggen, omdat u daarover vragen heeft? Of komt de executeur zijn of haar verplichtingen uit het testament niet na? Heeft u een meningsverschil over de inhoud van het testament? Of ontstaat er een geschil over de verdeling van de bezittingen? Of zijn de nabestaanden verdeeld over de verdeling? Komt u er samen met de executeur of nabestaanden niet goed uit? Dan kunt u een advocaat erfrecht inschakelen. Bel ons gerust voor advies.

Bent u onterfd?

Ook als u – als kind van de overledene – bent onterfd, heeft u nog altijd recht op een deel van de nalatenschap, Dit heet de legitieme portie. De legitieme portie is de helft van het erfdeel en geeft alleen recht op een geldvordering en dus niet op goederen. Wij kunnen de legitieme portie voor u berekenen en eveneens nagaan of u hierin niet tekort komt door bijvoorbeeld schenkingen aan de erfgenamen. Inzage in het vermogen en de schulden is nodig om een juiste afweging en keuze te kunnen maken.

Is er een executeur testamentair aangewezen en werkt hij of zij niet mee? Of misschien werken de andere erfgenamen niet mee aan de afwikkeling van de nalatenschap? Ook in zo’n geval kunt u bij ons terecht om bijvoorbeeld te bewerkstelligen dat u de nodige informatie en inzage wel krijgt.

De advocaten van Groenewegen kennen het erfrecht

Zij kunnen nabestaanden adviseren over een juiste wijze van verdeling van de nalatenschap en de rechten van henzelf of anderen, die menen aanspraak te kunnen maken op de nalatenschap. Specialistische kennis is dan noodzakelijk. Daarbij wordt niet alleen recht gedaan aan de juridische positie van de nabestaanden, maar wordt er ook rekening gehouden met de gevoeligheden die de verdeling van de nalatenschap met zich kunnen brengen.

Vragen omtrent erfrecht?

Wij helpen u graag met al uw vragen omtrent erfrecht. U kunt direct contact opnemen met onze advocaten of bellen naar 0513-65 55 55 of e-mailen naar info@groenewegenadvocaten.nl.

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem vrijblijvend contact op met een advocaat die op deze pagina getoond wordt. Of plan met ons secretariaat een vrijblijvende belafspraak in met een advocaat.