mr. Y.K. van Dijk

Advocaat

Expertise: commercieel contractenrecht, ondernemingsrecht, corporate arbeidsrecht, procesrecht, beslag- en executierecht, overheidsaansprakelijkheid, algemeen vermogensrecht

Talen: Nederlands, Frans, Engels, Duits

In de loop der jaren ben ik overgeschakeld van een proces- naar een adviespraktijk. Waarom zou je direct het juridische conflict opzoeken als je ook met strategische verfijning het doel van je cliënt kunt bereiken? Ik adviseer mijn cliënten om in de onderhandelingen naast de wederpartij te staan, niet er tegenover. Zo realiseer je constructief een win-winuitkomst. Maar begrijp me niet verkeerd, zodra ik onrechtvaardigheid voel, ga ik tot het uiterste voor mijn cliënt. Dat is je verantwoordelijkheid. Procederen is dus soms noodzakelijk."

Ydo heeft op het gebied van het vennootschapsrecht de hoogste specialisatiegraad bereikt. Hij adviseert over overnames, samenwerkingsvormen, over de vragen naar de invulling van het bestuur van ondernemingen en de wijze waarop bestuur over het gevoerde beleid verantwoording aflegt.

Daarnaast houdt hij zich bezig met conflicten tussen aandeelhouders en andere organen van rechtspersonen, ook die van personenvennootschappen en verenigingen. Verder adviseert Ydo met name over arbeidsgeschillen (in het bijzonder van bestuurders van rechtspersonen, waaronder die van stichtingen), handelsgeschillen, geschillen over de waardering van aandelen en nakoming van overeenkomsten en garanties (contractenrecht).

Ook heeft Ydo de nodige ervaring met medezeggenschap (ondernemingsraden). Kortom, hij is gespecialiseerd in conflicten in en rondom rechtspersonen.

Lidmaatschappen:

  • Lid van de Vereniging Corporate Litigation
  • 
Lid van de Vereniging voor Procesrecht

Rechtsgebiedenregister:

Mr. Van Dijk heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende (hoofd) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Ondernemingsrecht
  • Verbintenissenrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Secretaresse: mw. Charina Cuperus