< terug Home » Blog » Help, mijn werknemer heeft schulden!

Help, mijn werknemer heeft schulden!

Bewindvoerder WSNP Heerenveen

We maken het allemaal wel eens mee. Uw werknemer vraagt om een voorschot op het vakantiegeld, u wordt verplicht om de bestuursrechtelijke zorgpremie op het loon in te houden of een deurwaarder legt loonbeslag. Het zijn allemaal indicaties dat uw werknemer wellicht te maken heeft met schulden.

Welke signalen moet ik op letten?

Signalen dat uw werknemer zijn financiële situatie niet (meer) onder controle heeft. In uw ogen niet altijd even logisch, met het salaris zou de betrokken werknemer zich immers goed moeten kunnen redden. Problematische schuldensituaties ontstaan echter niet altijd uit overbesteding. Steeds vaker zijn schulden het gevolg van het einde van een relatie, daling van het gezinsinkomen, onderwaarde van de woning of (gok-)verslaving.

Welke effecten hebben geldzorgen op werknemer?

Personen met langdurige geldproblemen scoren in IQ-testen gemiddeld 13 punten lager dan personen zonder geldstress. Daarbij is het niet zo dat het IQ is gedaald doch dat betrokkenen, als gevolg van geldzorgen, afgeleid zijn en daardoor op een lager niveau presteren. De daling van het concentratievermogen staat gelijk aan de daling na een nacht niet slapen.

Iemand met geldzorgen gaat bovendien steeds meer bij de dag leven en neemt daardoor – voor buitenstaanders vaak irrationele – beslissingen zonder zich te bekommeren over de gevolgen op de lange termijn.

Welke gevolgen heeft dit voor werkgever?

Wellicht zonder dat u zich dit realiseert, hebben die geldzorgen ook invloed op het functioneren op het werk. De extra administratieve kosten van loonbeslag vallen in het niet bij de schade als gevolg van hoger ziekteverzuim en vermijdbare faalkosten. Uit onderzoek van het NIBUD blijkt dat de problematische schulden van een werknemer gemiddeld tot een extra kostenpost van circa € 13.000,- leidt. Die kosten keren elk jaar terug zodat u als werkgever gebaat bent bij een financieel fitte werknemer!

Een overgeslagen nachtrust kun je inhalen, van geldproblemen kun je helaas geen vrij nemen. Permanente vragen als: hoe haal ik het einde van de maand of waarvan betaal ik het schoolgeld, slokken mensen op. De enige manier om deze zorgen weg te nemen is een structurele aanpak van de schuldenproblematiek, al dan niet in combinatie met budgetbegeleiding.

In gesprek met je werknemer

Als werkgever doet u er goed aan om signalen van geldproblemen aan te grijpen voor een goed gesprek met uw werknemer. In dat gesprek kunt u uw werknemer wijzen op voorzieningen zoals toeslagen of op hulpverlenende instanties zoals een budgetcoach of een erkende schuldhulpverlener.

Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen helpt u uw werknemer met een extraatje of een personeelslening. De praktijk leert dat de schuldenlast in de regel aanzienlijk hoger is dan de betrokkene zich realiseert.

Het voorgaande is voor elke werkgever een reden om uit eigen belang om in voorkomende gevallen professionele hulp in te schakelen. De kosten daarvan zijn vaak een fractie van de hiervoor genoemde terugkerende kosten.

Heeft u als werkgever te maken met een werknemer met schulden? Neem gerust contact op!

 

Gerelateerd aan dit onderwerp:

Vindt u dit een waardevol artikel, deel dit dan met anderen!

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem contact op met een medewerker advocatuur die op deze pagina getoond wordt. Of maak een belafspraak en vraag vrijblijvend telefonisch advies op het tijdstip dat u past