< terug Home » Blog » Ondernemers, terug naar normaal? Dat kan!

Ondernemers, terug naar normaal? Dat kan!

De wens van veel ondernemers..

Terug naar “normaal”. Dat is de wens van veel ondernemers nu de coronamaatregelen in fasen worden afgeschaft. Met het eindigen van de coronasteunmaatregelen per 1 oktober 2021 komt u als ondernemer voor nieuwe uitdagingen te staan. Niet alleen moet u de lopende betalingsverplichtingen opbrengen, maar zult u ook een plan moeten maken voor het afbetalen van eventuele achterstanden die tijdelijk zijn geparkeerd en zult u sommige coronasteunmaatregelen terug moeten betalen. Voor de ene steunmaatregel geldt een langere periode om de vordering af te lossen dan voor de andere steunmaatregel.

Heeft u het overzicht nog? Terug naar “normaal,” hoe doet u dat?

In de praktijk zien wij regelmatig dat ondernemers met schulden werken met het “piepjessysteem.” Dat wil zeggen dat de crediteur die het eerste komt en het hoogst van de toren blaast, de beste betalingsregeling krijgt met de hoogste opbrengst. Dat kan ervoor zorgen dat u als ondernemer minder betalingsruimte overhoudt om andere regelingen af te spreken of in nijpende gevallen zelfs dat de lopende betalingsverplichtingen in het geding komen. Om dergelijke problemen voor te zijn, doet u er goed aan hulp te zoeken bij het opstellen van een aflossingsplan en het aanbieden van een betalingsregeling aan uw crediteuren.

Wie kan dan helpen?

Onze bedrijfsadviseurs hebben de expertise in huis om u bij te staan in het opstellen van een aflossingsplan en hebben ervaring met het doen van een aanbod aan uw crediteuren. U kunt bijvoorbeeld een akkoord aanbieden aan uw crediteuren (een zakelijke schuldsanering). In dat geval biedt u uw crediteuren een deel van hun vordering aan, waarbij zij afstand doen van het restant van de vordering. Dit kan uw onderneming behoeden voor een faillissement. Niet alleen voor uw onderneming is dit beter. Ook het perspectief op betaling van de crediteur is in het geval van een crediteurenakkoord beter dan in faillissement.

Wat zijn de mogelijkheden indien een crediteur niet mee wil werken?

Indien een aantal crediteuren niet instemmen met het aanbod in het kader van een crediteurenakkoord kunnen wij met u onderzoeken of een WHOA-traject (een zakelijk dwangakkoord) mogelijk is, waarbij de weigerende crediteuren worden verplicht om in te stemmen met het aanbod.

Andere mogelijkheden om faillissement van uw onderneming te voorkomen zijn de herstructurering van de onderneming, herfinanciering van uw bedrijf of een doorstart.
Mocht u uiteindelijk tot de conclusie komen dat u uw onderneming wilt beëindigen, dan kunnen wij u bijstaan bij de beëindiging van uw onderneming. Dat wil niet zeggen dat uw onderneming per definitie zal eindigen met een faillissement. Er zijn diverse mogelijkheden.

Onze insolventieadvocaten worden regelmatig benoemd als curator in faillissementen en onze bedrijfsadviseurs treden in deze zaken als faillissementsmedewerker op. De samenwerking binnen kantoor is groot en deze kennisvoorsprong maakt dat wij in een vroeg stadium met u mee kunnen denken in passende oplossingen voor uw financiële problemen.

Laat u bijstaan bij het maken van een passend betalingsplan voor uw onderneming na Coronatijd, neem vrijblijvend contact op voor een kennismakingsgesprek. Wij willen net als u terug naar “normaal”.

Vindt u dit een waardevol artikel, deel dit dan met anderen!

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem contact op met een medewerker advocatuur die op deze pagina getoond wordt. Of maak een belafspraak en vraag vrijblijvend telefonisch advies op het tijdstip dat u past