Faillissementsrecht

Het faillissementsrecht of insolventierecht heeft betrekking op de vraag of een ondernemer in staat is tijdig de vorderingen van zijn crediteuren te voldoen. Een crediteur kan het faillissement van een debiteur bij de rechtbank aanvragen op het moment dat deze meerdere vorderingen onbetaald laat.

faillissementsrecht met veel ervaring


Als de rechtbank het faillissement uitspreekt, benoemt de rechtbank een curator en een rechter-commissaris. De curator beheert het vermogen van de gefailleerde en beschikt daar over. Soms is het mogelijk een lopende onderneming tijdelijk voort te zetten om een doorstart mogelijk te maken.

De curator fungeert als een verkeersregelaar die de individuele rechten van alle crediteuren in goede banen moet leiden. De curator legt verantwoording af aan de rechtbank en aan de rechter-commissaris.

Wij hebben een sectie faillissementsrecht met veel ervaring. Enkele medewerkers van ons kantoor worden regelmatig tot curator benoemd.

Door onze kennis van en ervaring in het faillissementsrecht kunnen wij ondernemers adviseren die in zwaar weer terecht zijn gekomen. Als er tijdig kan worden geadviseerd, kan de ergste schade vaak worden voorkomen.

 

 

Mr. J.M. van Rongen (Martijn) Advocaat