Incasso

Als ondernemer heeft u als het goed is plezier in uw werk, maar er zijn zaken die u uit uw humeur kunnen brengen. Het onbetaald blijven van facturen bijvoorbeeld. Het is vervelend wanneer u moet constateren dat de factuur voor de bestelling die met spoed de deur uit moest, na drie maanden nog steeds niet is betaald!

Advies debiteurenbeheer van onze incassospecialisten

Met onze adviezen op het gebied van debiteurenbeheer helpen wij u en proberen wij de onbetaald gebleven facturen alsnog voor u te incasseren.

Laat uw humeur niet bederven en stel uw onbetaalde facturen tijdig in handen van één van onze incassospecialisten. Wacht niet langer op uw onbetaalde rekeningen, maar neem contact met ons op!

 

 

Mw. mr. G. Schraa (Geralda) Advocaat