Contractenrecht

‘Een man een man, een woord een woord’. En er staat niets op papier… Zelfs niet bij een miljoenendeal. Is dat een ondenkbare situatie? In de praktijk van alledag blijkt het nog vaak voor te komen.

Voor uw onderneming is het van groot belang alles zoveel mogelijk schriftelijk vast te leggen. U moet orders bevestigen, koopovereenkomsten vastleggen en verkoop- en leveringsvoorwaarden meezenden. Waarschijnlijk werkt u volgens vaste modellen en procedures die tijdens het werkproces in de dagelijkse praktijk zijn ontstaan, maar het is veel beter en veiliger wanneer u kiest voor de veiligheid van juridisch maatwerk. Dan weet u zeker dat uw leveringsvoorwaarden aansluiten bij úw bedrijfsvoering. Wij bieden u het maatwerk dat bij uw bedrijf past.

Wij helpen u graag bij onderstaande contractsgebieden:

  • Verkoop- en leveringsvoorwaarden
  • Arbeidsovereenkomsten
  • Huurovereenkomsten
  • Koopovereenkomsten
  • Aandeelhouderscontracten
  • Overeenkomsten tot het leveren van producten en/of diensten

 

 

Mr. S.L. Elzinga (Sjaerd) Advocaat