Consumentenrecht

Consumentenrecht is een breed terrein waarbinnen zich allerlei vragen en problemen kunnen voordoen. Een professionele afhandeling daarvan kan de betrokkenen vaak aanzienlijke bedragen opleveren. Maar de meeste consumenten weten niet of nauwelijks over welke rechten zij beschikken.

Een aantal voorbeelden van consumentenrecht:

  • Op het garantiebewijs van uw nieuwe CV-installatie staat: ‘Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan uw interieur ten gevolge van eventuele lekkage’. Houdt dit beding stand voor de rechter?
  • KPN zendt u een exorbitant hoge telefoonnota wegens het bellen van 06-nummers maar u weet van niets.
  • De garantietermijn van een jaar van uw nieuwe plasma-tv is verstreken. Kort daarna blijkt er een reparatie van € 1.000,– nodig. Heeft u toch nog recht op gratis reparatie?
  • U koopt een tweedehands auto die na korte tijd een aantal gebreken blijkt te hebben. Kunt u de verkoper aanspreken voor de kosten van de reparatie of uw geld terug krijgen?

Op het gebied van consumentenrecht kunnen de meest uiteenlopende vragen voorkomen. Voor al deze vragen kunt u zich wenden tot ons kantoor.

 

 

Mr. S.L. Elzinga (Sjaerd) Advocaat