Arbeidsrecht

Als bedrijf hebt u al gauw te maken met het arbeidsrecht in de breedste zin. Vanaf de sollicitatieprocedure tot het beëindigen van een arbeidsrelatie zijn er allerlei regels waar u als werkgever mee te maken krijgt.

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid is er op het gebied van het arbeidsrecht veel veranderd. Zo geldt er een aanzegverplichting, mag er niet altijd meer een proeftijd worden overeengekomen en is het opnemen van een concurrentiebeding in een contract voor bepaalde tijd in beginsel niet meer toegestaan. Daarnaast heeft de Wet Werk en Zekerheid gezorgd voor wijzigingen in het ontslagrecht en de ontslagvergoedingen.

Onze arbeidsrechtspecialisten weten precies hoe zij bij arbeidsconflicten moeten opereren om uw rechten veilig te stellen.

Onze arbeidsrecht advocaten adviseren u graag over:

  • Inhoud van de arbeidsovereenkomst
  • Ontslagrecht
  • Ontslagvergoedingen en/of transitievergoedingen
  • Concurrentiebedingen
  • Verlofregelingen
  • Sociale Plannen
  • Arbeidsongeschiktheid en re-integratie

 

 

Mw. mr. G. Schraa (Geralda) Advocaat